Insurance • Līgatnes Rehabilitācijas centrs

Insurance

Rehabilitation centre „Līgatne” has cooperation agreements with two insurance companies: BTA, AS BALTA, AAS Gjenisidige Baltic (in-patient rehabilitation), Compensa Life Vienna Insurance Group SE, as well as AS Seesam insurance Latvian branch.

Depending on insurance type, separate medical rehabilitation services prepay other insurance companies (for the information clients need to address the agents of their companies).

Rehabilitation services prepayment is possible for in-patient rehabilitation, for patient contribution, as well as for outpatient rehabilitation.

Rehabilitation centre „Līgatne” has cooperation with Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), for medical treatment compensation and rehabilitation expenses due to accidents at work or professional diseases.

Insurance reward is assigned due to the law „Par obigāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.” Additional expenses that occure after accidents at work or after detected professional diseases, establishes MK regulation Nr. 50 „Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība” section 5 from February 16, 1999.