Purchases • Līgatnes Rehabilitācijas centrs

Purchases

Open

Identifikācijas numurs RCL2023/4
Publikācijas Paziņojums par apspriedi.Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. (https://pvs.iub.gov.lv/show/741769)

Paziņojums par līgumu. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā  (https://pvs.iub.gov.lv/show/749026).

Publikācija. Elektronisko iepirkumu sistēmā

Pēdējo reizi atjaunota informācija 28.07.2023.
Iepirkuma priekšmets Personīgās higiēnas (inkontinences) preču piegāde
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 07.08.2023. plkst. 8.00
Iepirkuma dokumentācija DOKUMENTĀCIJA:

Atbildes uz jautājumiem Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1865 šī Iepirkuma sadaļā publicētajai informācijai, t.sk. Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, par attiecīgo iepirkumu.
Kontaktpersona Dace Klāmane
Kontakttālrunis 64161910, 26191733
E-pasts birojs@rehcentrsligatne.lv
Lēmuma pieņemšanas datums
Lēmums
Identifikācijas numurs RCL2023/5k
Publikācijas Iepriekšējs informatīvs apziņojums. (https://pvs.iub.gov.lv/show/740600)

Paziņojums par līgumu. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā  (https://pvs.iub.gov.lv/show/741371).

Publikācija. Elektronisko iepirkumu sistēmā

Pēdējo reizi atjaunota informācija 07.06.2023.
Iepirkuma priekšmets  SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” administratīvā korpusa fasādes un iekšējo inženiertīklu atjaunošana
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 26.06.2023. plkst. 8.00
Iepirkuma dokumentācija DOKUMENTĀCIJA:

Atbildes uz jautājumiem Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1865 šī Iepirkuma sadaļā publicētajai informācijai, t.sk. Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, par attiecīgo iepirkumu.
Kontaktpersona Dace Klāmane
Kontakttālrunis 64161910, 26191733
E-pasts birojs@rehcentrsligatne.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 2023.gada 7.jūlijs.
Lēmums Ziņojums
Identifikācijas numurs RCL2023/4
Iepirkuma veids Paziņojums par apspriedi

Publikācija: https://pvs.iub.gov.lv/show/741769

Pēdējo reizi atjaunota informācija 07.06.2023.
Iepirkuma priekšmets Personīgās higiēnas (inkontinences) preču piegāde
Termiņš līdz kuram var sniegt komentārus 21.06.2023. plkst. 10.00, sūtot uz epastu:  birojs@rehcentrsligatne.lv
Iepirkuma dokumentācija DOKUMENTĀCIJA:

Iepirkuma instrukcija

Tehniskā specifikācija_finanšu piedāvājums (forma)

Jautājumi/Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Klientu apaklpošanas daļas vadītāja Ludmila Annuškāne
Kontakttālrunis 64161914, 29332846
E-pasts birojs@rehcentrsligatne.lv
Plānotais iepirkuma izsludināšanas datums 30.06.2023.

Closed

Identifikācijas numurs RCL2023/3
Iepirkuma veids Cenu aptauja
Pēdējo reizi atjaunota informācija 10.03.2023.
Iepirkuma priekšmets Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 21.03.2023. plkst. 10.00, sūtot uz epastu:  birojs@rehcentrsligatne.lv
Iepirkuma dokumentācija DOKUMENTĀCIJA:

Iepirkuma instrukcija

Tehniskā specifikācija_finanšu piedāvājums (forma)

Jautājumi/Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Klientu apaklpošanas daļas vadītāja Ludmila Annuškāne
Kontakttālrunis 64161914, 29332846
E-pasts birojs@rehcentrsligatne.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 24.03.2023.
Lēmums Slēgt līgumu ar:

SIA “Prāna Ko” (Reģ. Nr.40003277283), līguma summa Eur 8989,36 (bez PVN)

SIA “Mayeri Proffesional” (reģ. Nr. 44103033190), līguma summa Eur 777,55 (bez PVN)

 

Identifikācijas numurs RCL2023/2
Publikācijas Paziņojums par plānoto līgumu. 03.03.2023. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Publikācija. Elektronisko iepirkumu sistēmā

Pēdējo reizi atjaunota informācija 03.03.2023.
Iepirkuma priekšmets Medikamentu piegāde
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 13.03.2023. plkst. 8.00 Elektroniskajā iepirkumu sistēmā
Iepirkuma dokumentācija DOKUMENTĀCIJA:

  • Ieinteresētais piegādātājs var saņemt Iepirkuma  instrukciju  un ar to saistīto dokumentāciju, lejupielādējot to elektroniskajā formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Atbildes uz jautājumiem Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā. šī Iepirkuma sadaļā publicētajai informācijai, t.sk. Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, par attiecīgo iepirkumu.
Kontaktpersona Dace Klāmane
Kontakttālrunis 64161910, 26191733
E-pasts birojs@rehcentrsligatne.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 17.03.2023.
Lēmums Slēgt līgumu ar SIA “Magnum Medical”, reģ. Nr. 40003060393, EUR 19 375,30 (bez PVN). Līguma termiņš – 24 mēneši.
Identifikācijas numurs RCL2023/1k
Publikācijas Paziņojums par apspriedi. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepriekšējs informatīvs apziņojums. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65459-2023:TEXT:LV:HTML)

Paziņojums par līgumu. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98663-2023:TEXT:LV:HTML).

Publikācija. Elektronisko iepirkumu sistēmā

Pēdējo reizi atjaunota informācija 16.02.2023.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 17.03.2023.
Iepirkuma dokumentācija DOKUMENTĀCIJA:

Atbildes uz jautājumiem Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1865 šī Iepirkuma sadaļā publicētajai informācijai, t.sk. Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, par attiecīgo iepirkumu.
Kontaktpersona Dace Klāmane
Kontakttālrunis 64161910, 26191733
E-pasts birojs@rehcentrsligatne.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 22.03.2023.
Lēmums Slēgt līgumu ar:

SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” (reģ. Nr. 42103022606), līguma summa EUR 43 779,70 (bez PVN);

SIA “Valks” (reģ. Nr.40103146908), līguma summa EUR 28 342,00 (bez PVN);

SIA “Beātus” (reģ. Nr. 49502002230), līguma summa EUR 7957,80 (bez PVN);

SIA “Laki Fruit” (reģ. Nr.40003669241), līguma summa EUR 14 627,00 (bez PVN);

SIA “Lanekss” (reģ. Nr. 40003570733), līguma summa EUR 105 437,22 (bez PVN).

Identifikācijas numurs RCL2023/1k
Publikācijas 23.01.2023. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pēdējo reizi atjaunota informācija 23.01.2023.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde
Termiņš līdz kuram var sniegt komentārus 06.02.2023.
Iepirkuma dokumentācija Pieejama IUB publikācijā
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Dace Klāmane
Kontakttālrunis 64161910, 26191733
E-pasts birojs@rehcentrsligatne.lv
Plānotais iepirkuma izsludināšanas datums 13.02.2023.
Identifikācijas numurs RCL 2021/4
Publikācijas Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pēdējo reizi atjaunota informācija 23.09.2021.
Iepirkuma priekšmets Būvniecības ieceru un apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzība SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” administratīvā korpusa un guļamkorpusa iekšējo inženiertīklu vienkāršotai atjaunošanai

 

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2021.gada 01.oktobris, plkst.11.00.
Iepirkuma dokumentācija DOKUMENTĀCIJA:

 

Atbildes uz jautājumiem
  • Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1865 šī Iepirkuma sadaļā publicētajai informācijai, t.sk. Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, par attiecīgo iepirkumu.
Kontaktpersona Dace Klāmane
Kontakttālrunis 64161910, 26191733
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums 04.10.2021. Slēgt līgumu ar AS “Komunālprojekts” (reģ. Nr.40003005372.)

Līguma summa: 41 700,00 EUR bez PVN (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas 37400 EUR bez PVN, autoruzraudzība 4300,00 EUR bez PVN).

Lēmums Ziņojums

Līgums

Identifikācijas numurs Est-Lat156_5/6
Publikācijas datums 16.03.2021.
Pēdējo reizi atjaunota informācija 16.03.2021.
Iepirkuma priekšmets CENU APTAUJA.

Audiogidu iegāde Padomju slepenā Bunkura vajadzībām

Aktivitāte tiek īstenota projekta  “Interreg Estonia – Latvia projekts „Latvian – Estonian Common Military Heritage Tourism Product” Nr. Est-Lat156” ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2021. gada 26.marts plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Kaspars Pundurs
Kontakttālrunis 64161911
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums 16.04.2021.
Lēmums Slēgt līgumu: SIA “RAD CONCEPT”, reģistrācijas. Nr. 40203221189. Līguma summa: EUR 7024,80.
Identifikācijas numurs Est-Lat156_4
Publikācijas datums 16.03.2021.
Pēdējo reizi atjaunota informācija 16.03.2021.
Iepirkuma priekšmets CENU APTAUJA.

Padomju armijas stila formas tērpu komplektu iegāde padomju slepenā objekta Pansionāts vajadzībām

Aktivitāte tiek īstenota projekta  “Interreg Estoni – Latvia projekts „Latvian – Estonian Common Military Heritage Tourism Product” Nr. Est-Lat156” ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2021. gada 26.marts plkst. 17.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Inese Žaimunde
Kontakttālrunis 64161948
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums 01.04.2021.
Lēmums Slēgt līgumu ar S. Šustiņa, reģistrācijas Nr. 09057012725. Līguma summa EUR 2000,00.

 

Identifikācijas numurs RCL 2021/2k
Publikācijas Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pēdējo reizi atjaunota informācija 15.03.2021.
Iepirkuma priekšmets “SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” administratīvā un guļamkorpusa fasādes vienkāršota atjaunošana un inženierkomunikāciju atjaunošana “Skaļupes”, Līgatnes novads”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2021. gada 09.aprīlis plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums DOKUMENTĀCIJA:

 

Atbildes uz jautājumiem
  • Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1865 šī Atklāta konkursa sadaļā publicētajai informācijai, t.sk. Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, par Atklāto konkursu.
Kontaktpersona Dace Klāmane
Kontakttālrunis 64161910
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums 23.04.2021.
Lēmums Ziņojums
Identifikācijas numurs RCL 2021/3
Publikācijas datums 11.03.2021.
Pēdējo reizi atjaunota informācija 11.03.2021.
Iepirkuma priekšmets Medikamentu piegāde
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 17.03.2021. plkst.15.00
Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma instrukcija_medikamenti 2021

Tehniskā specifikācija_medikamenti 2021

Pieteikuma veidlapa_medikamenti 2021

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Līga Slaidiņa
Kontakttālrunis 64161921, 26371509;
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums 18.03.2021.
Lēmums Ziņojums
Identifikācijas numurs RCL 2021/1
Publikācijas datums 15.01.2021.
Pēdējo reizi atjaunota informācija 29.01.2021.
Iepirkuma priekšmets Tīrīšanas līdzekļu un dažādu saimniecības preču iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2021. gada 21.janvāris plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija (pretendentiem nosūtīta uz epastu)
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Annuškāne
Kontakttālrunis 64161914
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums 27.01.2021. Lēmums – Ziņojums
Lēmums Slēgt līgumus ar sekojošiem pretendentiem, kas attiecīgā daļā iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:

    • 1, 3, 5. un 6. lote: “Selding” SIA (40003684081), selding@selding.lv , plānotā līguma summa EUR 6059,80 (bez PVN). Līgums
    • 2 un 4. lote: “Mayeri” SIA (44103033190), info@mayeri.lv , plānotā līguma summa EUR 4309,90 (bez PVN). Līgums
Identifikācijas numurs RCL 2020/4k
Publikācijas datums Elektronisko iepirkumu sistēmā;

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2020.gada 06.decembrī;

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  2020.gada 09.decembrī https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592776-2020:TEXT:LV:HTML

Pēdējo reizi atjaunota informācija 26.01.2021.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2021. gada 04.janvāris plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums DOKUMENTĀCIJA:

 

Atbildes uz jautājumiem
  • Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1865 šī Atklāta konkursa sadaļā publicētajai informācijai, t.sk. Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, par Atklāto konkursu.
Kontaktpersona Inta Salmiņa
Kontakttālrunis 64161930
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums Lēmuma pieņemšanas datums: 2021.gada 12.janvāris.
Ziņojums peejams elektroniskajā formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1865 .
Lēmums Slēgt līgumus ar sekojošiem pretendentiem, kas attiecīgā daļā iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:

1.daļa: “Kurzemes gaļsaimnieks” SIA (42103022606), aruns.olseika@kgs.lv, plānotā līguma summa EUR 36 854,80 (bez PVN). Līgums

2.daļa “Lazdonas piensaimnieks” SIA (47103001811), lazdonaspiens@apollo.lv   plānotā līguma summa EUR 44 462,00 EUR (bez PVN). Līgums

3.daļa “Liepkalni” SIA (44101001966), Natalija.cela@liepkalni.lv, plānotā līguma summa EUR 20 322,80 EUR (bez PVN). Līgums

4.daļa “Sanitex” SIA (40003166842), iepirkumi@sanitex.lv, plānotā līguma summa EUR 19 250,00 EUR (bez PVN). Līgums

5.daļa “Laki Fruit” SIA (40003669241), lakifruit@inbox.lv, plānotā līguma summa EUR 23 905,00 EUR (bez PVN). Līgums

6.daļa “Kabuleti Fruit” SIA (40003959814), alvine@kabuleti.lv, plānotā līguma summa EUR 37 265,60 EUR (bez PVN). Līgums

7.daļa “Kabuleti Fruit” SIA (40003959814), alvine@kabuleti.lv, plānotā līguma summa EUR 41 091,13 EUR (bez PVN).

Identifikācijas numurs RCL 2020/2
Publikācijas datums Pasūtītāja mājas lapā publicēts 24.07.2020.
Pēdējo reizi atjaunota informācija 24.07.2020.
Iepirkuma priekšmets Televizoru iegāde (noma ar izpirkumu)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.08.2018. plkst. 17.00
Iepirkuma nolikums DOKUMENTĀCIJA:

Iepirkuma instrukcija

1.Pielikums (Pieteikums veidne)

2.Pielikums (Finanšu piedāvājuma veidne)

 

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Zigmunds Bruņinieks
Kontakttālrunis 29449620
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums
Identifikācijas numurs RCL 2020/2
Publikācijas datums 27.02.2020.  https://www.eis.gov.lv
Pēdējo reizi atjaunota informācija
Iepirkuma priekšmets Medikamentu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.03.2020. plkst. 11.30 https://www.eis.gov.lv
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija

2.pielikums. Pieteikums (forma)

3.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Līga Slaidiņa
Kontakttālrunis 64161921
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums/Ziņojums 10.03.2020. Ziņojums – Lēmums
SIA “Recipe Plus” (reģ. Nr. 40003234547), Mūkusalas
41b, Rīga, LV-1004, Līguma summa EUR  5963,37 bez
PVN. Līgums
Identifikācijas numurs RCL 2019/2k
Publikācijas datums 29.10.2019. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1865
Pēdējo reizi atjaunota informācija 04.11.2019.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS sistēmā (www.eis.gov.lvhttps://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1865 

02.12.2019. plkst. 11.00

Iepirkuma nolikums Iepirkuma dokumenti pieejami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā

(www.eis.gov.lv )

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1865 

(Informācijai: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/)

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums Pārtikas produktu piegāde

2.Pielikums_Pieteikums

3.Pielikums_Tehniskais un fiannšu piedāvājums

5.Pielikums_Apliecinājums

 

 

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona (par tehnisko specifikāciju un iepirkuma apjomiem) Inta Salmiņa
Kontakttālrunis 64161930
E-pasts  ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums 04.12.2019. Ziņojums(lēmums) 

Slēgt līgumus ar sekojošiem pretendentiem, kas attiecīgā daļā iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu:

1.daļa: “Kurzemes gaļsaimnieks” SIA (42103022606),  līguma summa EUR 119 240,00 (bez PVN). Līgums

2.daļa “ŽABO” SIA (41503017194), līguma summa EUR 13 176,2 EUR (bez PVN). Līgums

3.daļa “Laki Fruit” SIA (40003669241), īguma summa EUR 2 830,00 (bez PVN).

4.daļa “Straupe” PKS (49503003835), līguma summa EUR 40 705,00 (bez PVN). Līgums

5.daļa “Līgatnes Ābele” SIA (49503002134), līguma summa EUR 10 560,00 (bez PVN). Līgums

6.daļa “Laki Fruit” SIA (40003669241), līguma summa EUR 3 975,00 (bez PVN). Līgums

7.daļa: “Laki Fruit” SIA (40003669241), līguma summa EUR 18 976,00 (bez PVN).

8.daļa: “Beātus” SIA (49502002230), līguma summa EUR 15 882,37 (bez PVN); Līgums

9.daļa: “Kabuleti Fruit” SIA (40003959814), līguma summa EUR 26 156,35 (bez PVN). Līgums

10.daļa: “Kabuleti Fruit” SIA (40003959814), līguma summa EUR 6 090,00 (bez PVN).

11.daļa: “Kabuleti Fruit” SIA (40003959814), līguma summa EUR 28 841,75 (bez PVN).

12.daļa: “Kabuleti Fruit” SIA (40003959814), līguma summa EUR 5728,00 (bez PVN).

Kopējā līgumcena: EUR 192 161,42 (bez PVN)

 

Identifikācijas numurs RCL 2019/1
Publikācijas datums 15.02.2019.
Pēdējo reizi atjaunota informācija
Iepirkuma priekšmets Medikamentu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.02.2019.  plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija

2.pielikums. Pieteikums (forma)

3.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Līga Slaidiņa
Kontakttālrunis 64161921
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums/Ziņojums 01.03.2019. Ziņojums – Lēmums
SIA “Recipe Plus” (reģ. Nr. 40003234547), Mūkusalas
41b, Rīga, LV-1004, Līguma summa EUR 6852,64 bez
PVN. Līgums

 

 

Identifikācijas numurs RCL 2018/7
Publikācijas datums 06.11.2018.
Pēdējo reizi atjaunota informācija  06.11.2018.
Iepirkuma priekšmets Tīrīšanas līdzekļu un dažādu saimniecības preču piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piedāvājums jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu: ligatne.rehcentrs@gmail.com

16.11.2018. plkst. 16.00

Iepirkuma nolikums Cenu aptauja instrukcija

Cenu aptaujas tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājuma forma

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona (par tehnisko specifikāciju un iepirkuma apjomiem) Ludmila Annuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts  ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums 20.11.2018.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena: SIA “Prāna Ko” (reģ. Nr. 40003277283), EUR 6785,84, Līgums
Identifikācijas numurs RCL 2018/6k
Publikācijas datums Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS sistēmā (www.eis.gov.lv)

24.10.2018.

Pēdējo reizi atjaunota informācija  24.10.2018.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS sistēmā (www.eis.gov.lv)

22.11.2018. plkst. 11.00

Iepirkuma nolikums Iepirkuma dokumenti pieejami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā

(www.eis.gov.lv)

https://www.eis.gov.lv

(Informācijai: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/)

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona (par tehnisko specifikāciju un iepirkuma apjomiem) Inta Salmiņa
Kontakttālrunis 64161930
E-pasts  ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums 04.12.2018. Ziņojums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena:

1.daļa: SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” (reģ. Nr.42103022606), EUR 11 355,00 (bez PVN). Līgums

2.daļa: SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” (reģ. Nr.42103022606), EUR 7 671,80 EUR (bez PVN).

3.daļa: SIA “Regat” (reģ. Nr. 40103336812) EUR 1 609,50 (bez PVN). Līgums

4.daļa: PKS “Straupe” (reģ. Nr. 49503003835) EUR 31 567,00 (bez PVN). Līgums

5.daļa: SIA „Līgatnes Ābele” (reģ. Nr.49503002134) EUR 8 613,00 (bez PVN). Līgums

6.daļa: SIA “Laki Fruit” (reģ. Nr. 40003669241)EUR 1 725,00(bez PVN). Līgums

7.daļa:SIA “Laki Fruit” (reģ. Nr. 40003669241)  EUR 14 272,85 (bez PVN).

8.daļa: SIA “Beātus” (reģ. Nr. 49502002230)  EUR 14 618,73 (bez PVN). Līgums

9.daļa: SIA „Futurus Food” (reģ. Nr.40003348586) EUR 22 347,56 (bez PVN).

10.daļa: SIA “Regat” (reģ. Nr. 40103336812) EUR 5 810,00 (bez PVN). Līgums

11.daļa:SIA “Valks” (reģ. Nr. 40103146908) EUR 19 866,30 (bez PVN). Līgums

12.daļa: SIA “Valks” (reģ. Nr. 4010314690) EUR 2 712,00 (bez PVN).

Identifikācijas numurs RCL 2018/5
Publikācijas datums IUB mājas lapā publicēts 21.09.2018.
Pēdējo reizi atjaunota informācija 16.10.2018.
Iepirkuma priekšmets Mazlietotas automašīnas iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.10.2018. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums DOKUMENTĀCIJA:

Iepirkuma instrukcija

1.Pielikums (Pieteikums veidne)

2.Pielikums (Finanšu piedāvājuma veidne)

3.Pielikums (Tehniskā specifikācija)

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Zigmunds Bruņinieks
Kontakttālrunis 29449620
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums 15.10.2018. Ziņojums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena: iepirkums izbeigts bez rezultātiem

 

Identifikācijas numurs RCL 2018/4
Publikācijas datums IUB mājas lapā publicēts 02.08.2018.
Pēdējo reizi atjaunota informācija 02.08.2018.
Iepirkuma priekšmets Televizoru un projektora iegāde (noma ar izpirkumu)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.08.2018. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums DOKUMENTĀCIJA:

Iepirkuma instrukcija

1.Pielikums (Pieteikums veidne)

2.Pielikums (Finanšu piedāvājuma veidne)

 

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Zigmunds Bruņinieks
Kontakttālrunis
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums Lēmums – ziņojums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena: SIA “Lattelecom”, reģ. Nr. 40003052786, Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011. Līgumcena EUR 3926,00 bez PVN.

Līgums

 

Identifikācijas numurs RCL 2018/3k
Publikācijas datums EIS sistēmā (www.eis.gov.lv) publicēts 19.06.2018.

IUB mājas lapā publicēts 18.06.2018.

Pēdējo reizi atjaunota informācija 19.06.2018.
Iepirkuma priekšmets Būvniecības ieceru un apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzība SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””  administratīvā korpusa fasādes vienkāršotai atjaunošanai un inženiertīklu atjaunošanai un guļamkorpusa fasādes vienkāršotai atjaunošanai
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS sistēmā (www.eis.gov.lv)

06.07.2018. plkst. 11.00

Iepirkuma nolikums Iepirkuma dokumenti pieejami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā

(www.eis.gov.lv)   https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/11926 

(Informācijai:  http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/)

DOKUMENTĀCIJA:

Nolikums

1.Pielikums (Pieteikums)

2.Pielikums (Finanšu piedāvājuma veidne)

3.Pielikums (Kvalifikācijas apliecinājuma veidne)

4.Pielikums (Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne)

 

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Zigmunds Bruņinieks
Kontakttālrunis
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums 13.07.2018. Ziņojums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena:AS “Komunālprojekts” (reģ. Nr. 40003005372, adrese: Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045, tālr. 67338383; kproject@versija.lv ) līguma summa:

  • Būvniecības ieceru dokumentācijas izstrāde EUR 49 000,00 (bez PVN);
  • Autoruzraudzība EUR 20 900,00 (bez PVN);

Līgums

 

 

Identifikācijas numurs RCL 2018/2
Publikācijas datums 24.05.2018.
Pēdējo reizi atjaunota informācija
Iepirkuma priekšmets Būvniecības ieceru un apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzība SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” administratīvā korpusa fasādes vienkāršotai atjaunošanai un inženiertīklu atjaunošanai un guļamkorpusa fasādes vienkāršotai atjaunošanai
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.06.2018.  plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija (ar precizētu finanšu piedāvājuma formu 28.05.18.)

1.pielikums. Pieteikums (forma)
2.pielikums. Finanšu piedāvājums (forma) precizēta 28.05.18.
3.pielikums. Kvalifikācijas apliecinājums (forma)
4.pielikums. Apakšuzņēmēja apleicinājums (forma)

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Saimniecības daļas vadītājs Zigmunds Bruņinieks
Kontakttālrunis 29 449 620
E-pasts ligatne.rehcentrs@gmail.com
Lēmuma pieņemšanas datums 06.06.2018.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena: Iepirkums izbeigts bez rezultātiem. Ziņojums

 

 

Identifikācijas numurs RCL 2018/1
Publikācijas datums 29.01.2018.  plkst. 11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija
Iepirkuma priekšmets 17.01.2018. Medikamentu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.01.2018.  plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija

2.pielikums. Pieteikums (forma)

3.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas  30.01.2018. Ziņojums – lēmums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena: AS “Recipe Plus”, 40003234547, EUR 3057,90 bez PVN. Līgums

 

Identifikācijas numurs RCL 2017/2k
Publikācijas datums Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS sistēmā (www.eis.gov.lv)

28.11.2017. plkst. 11.00

Pēdējo reizi atjaunota informācija  30.11.2017.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS sistēmā (www.eis.gov.lv)

28.11.2017. plkst. 11.00

Iepirkuma nolikums Iepirkuma dokumenti pieejami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā

(www.eis.gov.lv)

https://www.eis.gov.lv/Procurement/9387

(Informācijai:

http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/)

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas  30.11.2017. Ziņojums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

 

1. daļa: SIA Valks(40103146908), EUR 12 040 (bez PVN);

2 .daļa: SIA Regat(40103336812) EUR 7460,00 (bez PVN);

3.daļa: SIA Laki Fruit(40003669241) EUR 1717,50 (bez PVN);

4.daļa: SIA Valks(40103146908) EUR 34360,50 (bez PVN);

5.daļa: SIA Līgatnes Ābele(49503002134) EUR 6786,00 (bez PVN);

6.daļa: SIA Kabuleti Fruit(40003959814) EUR 1546,50 (bez PVN);

7.daļa: SIA Laki Fruit(40003669241), EUR 13733,55 (bez PVN);

8.daļa: SIA Beātus(49502002230), EUR 14306,25 (bez PVN);

9.daļa: SIA Futurs food(40003348586), EUR 22779,50 (bez PVN);

10.daļa: SIA Regat(40103336812), EUR 8400,00 (bez PVN);

11.daļa: SIA Regat(40103336812), EUR 18906,10 (bez PVN);

12.daļa: SIA Valks(40103146908), EUR 2352,00 (bez PVN).

Identifikācijas numurs RCL 2017/1k
Publikācijas datums 04.09.2017. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 04.10.2017.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.09.2017. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Nolikums;

Nolikums ar grozījumiem (22.08.2017.);

2.pielik. Pieteikums;

3.pielik. Tehn.spec.;

3.pielik. Tehn.specif. ar grozījumiem (22.08.2017.) ;

5.pielik. Apliecinājums;

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas 04.10.2017. Ziņojums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Pamatojums: iepirkuma kopsumma pārsniedz iepirkuma slieksni

 

Identifikācijas numurs RCL 2016/8
Publikācijas datums 01.11.2016. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija  08.11.2016.
Iepirkuma priekšmets Medikamentu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.11.2016. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija

2.pielikums. Pieteikums (forma)

3.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas  08.11.2016.. Lēmums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

AS “Recipe Plus”, 40003234547, EUR 1’508,27 bez PVN. Līgums

 

Identifikācijas numurs RCL 2016/7
Publikācijas datums 01.11.2016. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 08.11.2016
Iepirkuma priekšmets Cepumu, konfekšu un citu saldumu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.11.2016. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija

2.pielikums Pieteikums (forma)

3.pielikums Finanšu piedāvājumaforma

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas 08.11.2016. Lēmums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “Laki Fruit”, 40003669241, EUR 2213,08 bez PVN. Līgums

Identifikācijas numurs RCL 2016/6k
Publikācijas datums 14.09.2016. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija  21.09.2016.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.09.2016. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Nolikums
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas  21.09.2016. Lēmums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

1.daļa SIA “Valks” (reģ. Nr. 40103146908) līguma summa EUR 9’070,00 (bez PVN); Līgums
2.daļa SIA „Forevers” (reģ. Nr.40003307535) līguma summa EUR 5’526,95 (bez PVN); SIA “Bajards”(reģ. Nr. 40103308414), līguma summa EUR 6218,65. Līgums
3.daļa SIA „Kabuleti Fruit” (reģ. Nr.40003959814) līguma summa EUR 599,50 (bez PVN); SIA “Regat” (reģ. Nr. 40103336812) līguma summa EUR 639,60 (bez PVN); Vienošanās
4.daļa SIA “Valks” (reģ. Nr. 40103146908) līguma summa EUR 14’211,20 (bez PVN);
5.daļa SIA “Līgatnes Ābele” (reģ. Nr. 49503002134) līguma summa EUR 5’838,50 (bez PVN); Līgums
6.daļa SIA „Kabuleti Fruit” (reģ. Nr.40003959814) līguma summa EUR 636,00 (bez PVN); SIA „Laki Fruit” (reģ. Nr.40003669241) līguma summa EUR 1190,00 (bez PVN); Vienošanās
7.daļa SIA “Laki Fruit” (reģ. Nr. 40003669241) līguma summa EUR 6’861,05 (bez PVN); Līgums
8.daļa SIA “Liepkalni” (reģ. Nr. 44101001966) līguma summa EUR 8’713,71(bez PVN); Līgums
9.daļa SIA „Futurus Food”, reģ. Nr.40003348586) līguma summa EUR 13’976,70 (bez PVN); Līgumi
10.daļa SIA “Laki Fruit” (reģ. Nr. 40003669241) līguma summa EUR 2’765,00 (bez PVN);
11.daļa SIA “Regat” (reģ. Nr. 40103336812) līguma summa EUR 11’943,10 (bez PVN);
12.daļa SIA “Regat” (reģ. Nr. 40103336812) līguma summa EUR 2 128,00 (bez PVN); Līgums
13.daļa SIA „Kabuleti Fruit” (reģ. Nr.40003959814) līguma summa EUR 1’378,79 (bez PVN);

 

Identifikācijas numurs RCL 2016/5
Publikācijas datums 22.08.2016. plkst. 11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 24.08.2016.
Iepirkuma priekšmets Personīgās higiēnas (inkontinences) preču piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.08.2016. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija
1.un 3.pielikums (Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājuma (forma)
2.pielikums Pieteikums (forma)
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas 24.08.2016. Lēmums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA „Magnum Medical”, Reģ.Nr.40003060393, EUR 7’704,34 bez PVN, Līgums

 

Identifikācijas numurs RCL 2016/4
Publikācijas datums 23.08.2016. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 29.08.2016.
Iepirkuma priekšmets Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.08.2016. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums *Iepirkuma instrukcija
*1. un 3.pielikums (Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājuma forma)
*2.pielikums Pieteikums (forma)
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 29.08.2016. Lēmums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

1.lote: SIA „Selding”, Reģ.Nr.40003684081, līguma summa: 781,78EUR bez PVN/ Līgums

2.lote: SIA „Mayeri Professional” Reģ.Nr.44103033190, līguma summa: 375,94EUR bez PVN/ Līgums

3.lote: SIA „Mayeri Professional” Reģ.Nr.44103033190, līguma summa: 596,67EUR bez PVN/ skat.līgumu 2.lote

4.lote: SIA „Baltic Exports”,Reģ.Nr.40103494864, līguma summa: 1’989,40EUR bez PVN / Līgums

5.lote: SIA „Mayeri Professional” Reģ.Nr.44103033190, līguma summa: 287,30EUR bez PVN/ skat.līgumu 2.lote

6.lote: SIA „Mayeri Professional” Reģ.Nr.44103033190, līguma summa: 835,87EUR bez PVN/ skat.līgumu 2.lote

 

Identifikācijas numurs RCL 2016/3
Publikācijas datums 29.04.2016.
Pēdējo reizi atjaunota informācija 02.05.2016.
Iepirkuma priekšmets „Funkcionālo gultu, medicīnisko matraču un citu medicīnisko palīglīdzekļu iegāde „Senioru māja” vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.04.2016.
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija

Precizējums (funkcionālajām gultām) 22.04.2016.

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums  02.05.2016. Lēmums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

UAB “Teida”(LT343101314), EUR 4637.07  Līgums

 

Identifikācijas numurs RCL 2016/1
Publikācijas datums 18.04.2016.
Pēdējo reizi atjaunota informācija 19.04.2016.
Iepirkuma priekšmets Dažādu santehnikas un remontmateriālu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.04.2016.
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 19.04.2016. Lēmums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “Green Line Service” (reģ. Nr.40103711579), EUR 9’199,0 Līgums

 

Identifikācijas numurs RCL 2016/1
Publikācijas datums 18.04.2016.
Pēdējo reizi atjaunota informācija 19.04.2016.
Iepirkuma priekšmets Dažādu santehnikas un remontmateriālu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.04.2016.
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 19.04.2016. Lēmums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “NODUS” (reģ Nr.40003228822), EUR 9’602,62. Līgums

 

Identifikācijas numurs RCL 2015/5
Publikācijas datums 17.08.2015. plkst. 11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 01.09.2015.
Iepirkuma priekšmets Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.08.2015. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 01.09.2015. Lēmums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

1.lote – SIA „Prāna Ko” (reģ. Nr.40003277283), līguma summa EUR 465.78 bez PVN. Līgums

2.lote – SIA „Prāna Ko ” (reģ. Nr. 40003277283) līguma summa EUR 437.87 bez PVN

3.lote -SIA „Selding” (reģ. Nr.40003684081) līguma summa EUR 464.01 bez PVN. Līgums

4.lote – SIA „Prāna Ko” (reģ. Nr. 40003277283) līguma summa EUR 1 877.4 bez PVN

5.lote – SIA „Prodlex” (reģ. Nr.50003639361) līguma summa EUR 323.50 bez PVN. Līgums

6.lote – SIA „Selding” (reģ. Nr.40003684081) līguma summa EUR 1 271.93 bez PVN . Līgums

Identifikācijas numurs RCL 2015/4k
Publikācijas datums 27.07.15./ 24.08.15. plkst. 11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.07.15./ 24.08.15. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Nolikums
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

1.daļa: 1.daļa: SIA Ramatas Plus(44603001356, EUR 6230.00) Līgums SIA “Regat” 40103336812 (EUR 7 157.50) Vienošanās

2.daļa: SIA Žabo (41503017194, EUR 2935.50) Līgums

3.daļa: SIA Laki Fruit (40003669241, EUR 664.10) Līgums

4.daļa: SIA Laki Fruit (40003669241, EUR 9412.66)

5.daļa: AS Līgatnes Ābele (49503002134, EUR 3305.50) Līgums

6.daļa: SIA Laki Fruit (40003669241, EUR 810.00)

7.daļa: SIA Laki Fruit (40003669241, EUR 4731.55)

8.daļa: SIA Beātus (49502002230, EUR 4945.63). Līgums

9.daļa: SIA Futurus Food (40003348586, EUR 9221.89) Līgums

10.daļa: SIA Futurus Food (40003348586, EUR 2280.00)

11.daļa: SIA Regat (40103336812, EUR 13180.30) Līgums

 

Identifikācijas numurs RCL 2015/3
Publikācijas datums 15.04.15. plkst. 11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 30.03.2015.
Iepirkuma priekšmets Dažādu santehnikas un remontmateriālu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.04.15. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija

Pieteikuma forma

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 16.04.2015. Lēmums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

Iepirkums pārtrauks bez rezultātiem

 

Identifikācijas numurs RCL 2015/2
Publikācijas datums 23.03.15. plkst. 11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 30.03.2015.
Iepirkuma priekšmets Dažādu santehnikas un remontmateriālu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.03.15. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcijaPieteikuma forma

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 30.03.2015.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

Iepirkums pārtrauks bez rezultātiem

 

Identifikācijas numurs RCL 2015/1
Publikācijas datums 16.01.2015. plkst. 11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija   19.01.15.
Iepirkuma priekšmets Veļas un citu tekstilizstrādājumu mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.01.2015. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums   19.01.15. Lēmums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “Green Line Sevice” (reģ. Nr.40103711579), EUR 21589.00.Līgums

Identifikācijas numurs RCL2014/3k
Publikācijas datums 29.07.2014./ 20.08.2014. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 05.09.2014.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.07.2014./ 20.08.2014. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Atklāta konkursa nolikums
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas 05.09.2014.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

1.daļa: SIA Forevers (4000330735, EUR 4 251.00;

2.daļa: SIA Forevers (4000330735, EUR 2 018.85;

3.daļa: SIA Sanitex (40003166842), EUR 270.80;

4.daļa: SIA Sanitex (40003166842), EUR 9 790.62;

5.daļa: SIA Kabuleti Fruit (40003959814), EUR 2 072.30; Līgums

6.daļa: SIA Kabuleti Fruit (40003959814), EUR 369.00; Līgums

7.daļa: SIA LaFruta (40103313379), EUR 4 196.25;

8.daļa: SIA Beātus ((49502002230, EUR 4 945.63; Līgums

9.daļa: SIA Futurus Food (40003348586) EUR 6 821.57;

10.daļa: SIA Kabuleti Fruit (40003959814), EUR 2 400.00; Līgums

11.daļa: SIA Kabuleti Fruit (40003959814), EUR 10 576.01; Līgums

12.daļa: SIA LaFruta (40103313379), EUR 1 702.15

 

Identifikācijas numurs RCL 2014/2
Publikācijas datums 21.07.14. plkst. 11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija
Iepirkuma priekšmets Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.07.14. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija

precizēts 15.07.2014.

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

 

 

Identifikācijas numurs RCL 2014/1
Publikācijas datums 11.03.2014. plkst. 11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija
Iepirkuma priekšmets Dažādu santehnikas un remontmateriālu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.03.2014. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirk.instr.pretendentiem

1.pielik. Tehn.spec.

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

 

 

Identifikācijas numurs RCL 2013/6
Publikācijas datums 20.12.2013. plkst. 11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 02.01.2013.
Iepirkuma priekšmets Veļas un citu tekstilizstrādājumu mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.12.2013. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija RCL 2013/6

 

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 02.01.2013.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

1.daļa: SIA “Darba Apģērbu Serviss”,(44103037116) EUR 15 069.20

2.daļa: SIA “Bauskas sadzīves pakalpojumi”(40103336140) EUR 245.60

 

Identifikācijas numurs RCL 2013/5k
Publikācijas datums 13.08.2013. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 19.08.2013.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.08.2013. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Atklāta konkursa nolikums
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas 19.08.2013.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

1.daļa: SIA Kordes(40003518051), Ls 4080.00 SIA Žabo (41503017194), Ls 4262.50

2.daļa: SIA Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne (40003113629), Ls 1693.60

3.daļa: SIA Kabuleti Fruit (40003959814), Ls 206.20

4.daļa: AS Tukuma piens (40003294211), Ls 6253.30

5.daļa: SIA La Fruta (40103313379), Ls 1521.40

6.daļa: SIA La Fruta (40103313379), Ls 3217.75

7.daļa: SIA Roga-Agro (40003101668), Ls 3486.16

8.daļa: SIA Sanitex Baltic Distribution (40003166842), Ls 4898.84

9.daļa: SIA Futurus Food (40003348586), Ls 970.00

10.daļa: SIA Kabuleti Fruit (40003959814), Ls 5582.33

11.daļa: SIA Kordes (40003518051), Ls 1085.05 SIA Ažiņa komercfirma Markets (49502001606), Ls 1142.66

 

Identifikācijas numurs RCL 2013/4
Publikācijas datums 09.04.2013. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 12.04.2013.
Iepirkuma priekšmets Naftas pārstrādes produktu iegāde SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.04.2013. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija

Finanšu piedāvājuma formas precizējums 27.03.13.

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 12.04.2013.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

1.lote: AS Virši A, reģ. Nr.40003242737, LVL 9185.10

2.lote: AS Virši A, reģ. Nr.40003242737, LVL 441.64

 

Identifikācijas numurs RCL 2013/3
Publikācijas datums 02.04.2013. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 05.04.2013.
Iepirkuma priekšmets Televizoru iegāde (noma ar izpirkumu)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.04.2013. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 05.04.2013.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “Rīgas datortīkli”, reģ. Nr. 40003505606, LVL 3690.00

 

Identifikācijas numurs RCL 2013/2
Publikācijas datums 18.02.2013. plkst. 11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 21.03.2013
Iepirkuma priekšmets Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.02.2013. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Iepirk.instr. pretendentiem
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 21.03.2013
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

1., 2.,3.,4.,5.,6.daļa SIA “Prāna Ko”, reģ.Nr.40003277283, LVL 4 741.23

 

Identifikācijas numurs RCL 2013/1
Publikācijas datums 08.02.2013. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija  18.02.13.
Iepirkuma priekšmets Dažādu santehnikas un remontmateriālu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.02.2013. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Iepirk.instr.pretendentiem1.pielik. Tehn.spec.

2.pielik. Pieteik. veidlapa

Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums  18.02.13.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

1.daļa:SIA “NODUS”, reģ. Nr.40003228822, LVL 9 434.79

2.daļa: SIA “Santehnikas Resursi”, reģ.Nr. 40003718369, LVL 2 890.44

 

Identifikācijas numurs RCL 2012/5k
Publikācijas datums 11.07.2012./08.08.2012. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija  23.08.2012.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.07.2012./08.08.2012. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma nolikums
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas  23.08.2012.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

1. daļa: SIA “Forevers”(reģ. Nr.40003307535), Ls 3 220.70;

2. daļa: SIA “Forevers”(reģ. Nr.40003307535), Ls 1 378.95;

3. daļa: SIA “Ruslans AG”(reģ. Nr.40003283773), Ls 218.60;

4.daļa: AS “Tukuma piens” (reģ. Nr.40003294211), Ls 4 516.30;

5 daļa: SIA “Ruslans AG”(reģ. Nr.40003283773), Ls 1 309.50;SIA “Līgatnes ābele” (reģ. Nr.49503002134), Ls 1 492.50

6.daļa: SIA “Ruslans AG”(reģ. Nr.40003283773), Ls 3 294.72;SIA “Lietas MD”(reģ.Nr.40003592976), Ls 3 694.937.daļa: SIA “Beātus” (reģ. Nr.49502002230, Ls 3 697.45;

8.daļa: SIA “Zingus” (reģ. Nr.40003279636) Ls 4 820.82;

9.daļa: SIA “Ruslans AG”(reģ. Nr.40003283773), Ls 1 200.00;SIA “Zingus” (reģ. Nr.40003279636) Ls 1 320.00;10.daļa: SIA “Sanitex Baltic Distribution” (reģ. Nr. 40003166842), Ls 4 626.95;11.daļa:SIA “Ažiņa komercfirma markets” (reģ.Nr. 49502001606), Ls 1 125.68.

 

Identifikācijas numurs RCL 2012/4
Publikācijas datums 27.04.2012. plkst.12.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija
Iepirkuma priekšmets 16.04.2012.”Logu piegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.04.2012. plkst.12.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcijaTehn. specif.precizējums (19.04.2012.)
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

 

 

Identifikācijas numurs RCL 2012/3
Publikācijas datums 05.03.2012. plkst. 12.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 12.03.2012.
Iepirkuma priekšmets Naftas pārstrādes produktu iegāde SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.03.2012. plkst. 12.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija1.pielikums.xls tabula
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 12.03.2012.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “Virši A” (40003242737), Ls 9 399.56

 

Identifikācijas numurs RCL 2012/2
Publikācijas datums 13.02.2012. plkst.12.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 15.02.2012.
Iepirkuma priekšmets Dažādu santehnikas un remontmateriāluiegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.01.2012. plkst.12.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 15.02.2012.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “Nodus” (40003228822), Ls 10 077.84SIA

“VITA mārkets” (40003351054), Ls 3240.71

 

Identifikācijas numurs RCL 2012/1
Publikācijas datums 13.01.2012. plkst.12.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 21.02.2012.
Iepirkuma priekšmets Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.01.2012. plkst.12.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 21.02.2012.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “Prāna KO” (40003277283), Ls 1299.37;
SIA “SELDING” (40003684081), Ls 1744.97
SIA “PRODLAEX” (50003639361), Ls 134.25

 

Identifikācijas numurs RC2011/5
Publikācijas datums 11.07.2011. plkst.12.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija
Iepirkuma priekšmets Konfekšu un citu saldumu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.07.2011. plkst.12.00
Iepirkuma nolikums Konfekšu un citu saldumu piegāde Iepirkumu instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis  29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

Nav iesniegts neviens piedāvājums

 

Identifikācijas numurs RC Ligatne 2011/5k ERAF
Publikācijas datums 21.11.2011. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 28.11.2011.
Iepirkuma priekšmets Tieši ārstniecības procesam nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2011. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Nolikums
Pielikums (virtuves iekārta V-3)
Pielikums (virtuves iekārta apraksts, skat.V-3 )
Grozījumi nolikumā (03.11.2011.)
Termiņu precizējums nolikumā
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas 28.11.2011.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

1.lote: SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ. Nr.40003547099, Ls 11 488.00;
2.lote: SIA “Antomas”, reģ. Nr.40003091872, Ls 1 076.50
3.lote: bez rezultātiem
4.lote: SIA “Antomas”, reģ. Nr.40003091872, Ls 138.22
5.lote: SIA “Antomas”, reģ. Nr.40003091872, Ls 2 351.77
6.lote: SAS “Slaugivita”, uzņ.kods:145550368, Ls 990.48
7.lote: SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ. Nr.40003547099, Ls 9 800.00;
8.lote: SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ. Nr.40003547099, Ls 1 687.00;
9.lote: SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ. Nr.40003547099, Ls 5 618.00;
10.lote: SIA “Antomas”, reģ. Nr.40003091872, Ls 275.26
11.lote: bez rezultātiem
12.lote: SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ. Nr.40003547099, Ls 3 680.00;
13.lote: SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ. Nr.40003547099, Ls 2 200.00;
14.lote: SIA “Antomas”, reģ. Nr.40003091872, Ls 697.20

 

Identifikācijas numurs RC 2011/4k
Publikācijas datums 08.07.2011. plkst.12.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 20.07.2011.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.07.2011. plkst.12.00
Iepirkuma nolikums Nolikums
Nolikuma grozījumi 13.06.2011.
2.Nolikuma grozījumi 22.06.2011.
Atbildes uz jautājumiem (28.06.2011.)
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas 20.07.2011.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

daļa Nr.1: SIA “Forevers”, 4003307535, Ls 3348.50
daļa Nr.2: SIA “Forevers”, 40003307535, Ls 1141.20;
daļa Nr.4: AS “Tukuma piens”, 40003294211, Ls 5090.80;
daļa Nr.5: AS “Līgatnes Ābele”, 49503002134, Ls 1875,00;
daļa Nr.6: SIA “Lietas MD”, 40003592976, Ls 4140,10;
daļa Nr.7: SIA “Beātus”, 49502002230, Ls 3281,42;
daļa Nr.8: SIA “Zingus”, 40003279636, ls 5278,54
daļa Nr.9: SIA “Sanitex Baltic Distribution”, Ls 900,00;
daļa Nr.10: AS “Premia FFL”, 40003483493, Ls 3912,92

 

Identifikācijas numurs RC Līgatne 2011/4
Publikācijas datums 16.12.2011. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 02.11.2011.
Iepirkuma priekšmets Ārstniecības procesam nepieciešamo medicīnas aprīkojumu piegāde un uzstādīšana (ergoterapijas virtuve ar adaptetām iekārtām; bērnu attīstošās rotaļlietas sensorās stimulācijas kabinetam)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.12.2011. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija (papildināta 12.12.11.)
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 02.11.2011.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “Palisandrs”, reģ. Nr.40003920416,Ls 1471.76

 

Identifikācijas numurs RC 2011/3 ERAF
Publikācijas datums 22.08.2011. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 02.11.2011.
Iepirkuma priekšmets Mēbeļu piegāde un uzstādīšana(2)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.08.2011. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcijaPielikums(virtuves iekārta V-1)
Pielikums(virtuves iekārta V-2)
Pielikums (virtuves iekārtas V-1 un V-2 apraksts)
Pielikums (Iebūvēts skapis IM-)
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis  29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 02.11.2011.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “Palisandrs”, reģ. Nr.40003920416, Ls 4093,74

 

Identifikācijas numurs RC 2011/3
Publikācijas datums 03.06.2011. plkst.12.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 13.06.2011
Iepirkuma priekšmets Mēbeļu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.06.2011. plkst.12.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis  29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 13.06.2011
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “DK Invest”

reģ. Nr.40003822647

Ls 1965.00 bez PVN

 

Identifikācijas numurs RC 2011/2 ERAF
Publikācijas datums
22.08.2011. plkst.11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 26.09.2011.
Iepirkuma priekšmets Mēbeļu piegāde un uzstādīšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
22.08.2011. plkst.11.00
Iepirkuma nolikums Iepikuma instrukcija
Pielikums(virtuves iekārta V-1)
Pielikums(virtuves iekārta V-2)
Pielikums (virtuves iekārtas V-1 un V-2 apraksts)
Pielikums(iespējamie stūra dīvānu dizaina risinājumi) (16.08.2011.)
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis  29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 26.09.2011.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

Iepirkums pātraukts – nepieciešams precizēt Iepirkuma instrukciju (tehnisko specifikāciju)

 

Identifikācijas numurs RC 2011/2
Publikācijas datums 07.02.2011. plkst. 12.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 10.02.2011.
Iepirkuma priekšmets Dažādu santehnikas un remontmateriālu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.02.2011. plkst. 12.00
Iepirkuma nolikums iepirkuma instrukcija
Pielikums (tehn.spec.,finanšu pied. forma)
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis  29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 10.02.2011.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “NODUS”, Ls13885.19 (bez PVN)

 

Identifikācijas numurs RC 2010/2 ERAF
Publikācijas datums 11.02.2011. plkst. 12.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 07.03.2011.
Iepirkuma priekšmets Ēkas iekšējā renovācija un infrastruktūras rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.02.2011. plkst. 12.00
Iepirkuma nolikums Nolikums
Pielikums Nr.1
Tehnisko projektu un pielikums Nr.3
Grozījumi nolikumā
Atbildes uz jautājumiem (papildināts 10.02.2011.)
2. Grozījumi nolikumā
Būvobjekta apskates ( 25.01.2011.) protokols
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas  07.03.2011.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “Re Re 04”, Ls 134 876.67 (bez PVN)

 

Identifikācijas numurs RC 2011/1
Publikācijas datums 07.02.2011. plkst. 12.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 10.02.2011.
Iepirkuma priekšmets Naftas pārstrādes produktu iegāde SIA “Rehabilitācijas centra “Līgatne” vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.02.2011. plkst. 12.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis  29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 10.02.2011.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

AS “Virši A”, Ls 8491.67 (bez PVN)

 

Identifikācijas numurs RC 2011/1 ERAF
Publikācijas datums 27.05.2011. plkst.12.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 27.06.2011.
Iepirkuma priekšmets Datortehnikas iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.05.2011. plkst.12.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija (20.05.11. labota tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma)
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis  29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 27.06.2011.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “NOS PRO”, reģ. Nr.40003273506, Ls 2464.35 bez PVN

 

Identifikācijas numurs RC 2010/3
ERAF
Publikācijas datums 06.12.2010. plkst. 14.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 15.12.2010.
Iepirkuma priekšmets Ēkas iekšējās renovācijas un infrastruktūras rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.12.2010. plkst. 14.00
Iepirkuma nolikums Būvuzraudzības iepirk.instr. * 26.11.2010. precizēts līguma projekta 2.2 punkts
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis  29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 15.12.2010.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “Poyry”, Ls 1987.00

 

Identifikācijas numurs RC 2010/2
Publikācijas datums 20.12.2010. plkst. 12.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 10.01.2011.
Iepirkuma priekšmets Telpu tīrīšanas līdzekļi, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.12.2010. plkst. 12.00
Iepirkuma nolikums Iepirkuma instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis  29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums  20.08.2010
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

SIA “Prāna Ko”, Ls 5713.87

 

Identifikācijas numurs RC 2010/2 ERAF
Publikācijas datums 07.12.2010. plkst.13.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija  15.12.2010.
Iepirkuma priekšmets Ēkas ieksējā renovācija un infrastruktūras rekonstrukcija, kas saistīta ar sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (ERAF projekts Nr.3.DP/3.1.5.1.2./10/IPIA/VEC/025)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.12.2010. plkst.13.00
Iepirkuma nolikums Nolikums
Pielikums Nr.1 (Tehn.proj.)
Pielikums Nr.3 
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis 29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

Iepirkums pārtraukts, nepieciešams precizēt iepirkuma procedūras dokumentus.

 

Identifikācijas numurs RC 2010/1
Publikācijas datums 03.06.2010.
plkst. 13.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 07.06.2010.
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  03.06.2010.
plkst. 13.00
Iepirkuma nolikums
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis  29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums 07.06.2010.
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

AS “Tukuma piens”
(40003294211),
SIA “Līgatnes Ābele”
(49503002134),
SIA “Lietas MD”
(40003592976),
SIA “Madonas
patērētāju biedrība”
(reģ.Nr. 50003062451),
SIA “Zingus”
(reģ.Nr. 40003279636),
SIA”Ingman Saldējums”
(50003625111)
Līgumcena:
21 046,99 LVL
SIA “Forevers” 40003307535)

 

Identifikācijas numurs RC 2010/1 ERAF
Publikācijas datums 19.08.2010. plkst. 11.00
Pēdējo reizi atjaunota informācija 20.08.2010
Iepirkuma priekšmets  Tehniskā projekta
izstrāde:sagatavošana un autoruzraudzības nodrošināšana tehniskajam projektam „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””,

veicot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.08.2010. plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums Nolikums_RC_2010_ERAF
Līgumi
Atbildes uz jautājumiem
Kontaktpersona Ludmila Anuškāne
Kontakttālrunis  29332846
E-pasts
Lēmuma pieņemšanas datums  20.08.2010
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena

Arhitektūras birojs Forma,
SIA (reģ.Nr. 400030221983)
Ls 4318.00