Information • Līgatnes Rehabilitācijas centrs

Information

Rehabilitation center Līgatne is located in one of the most beautiful and greenest places in Latvia – Līgatne, which always had and continues to gladden the hearts of men. On arrival to our Centre you will be surprised by the beauty of nature, which already on itself is relaxing and healing.

Due to highly-qualified specialists and medical technologies Rehabilitation Centre Līgatne serves about 2000 people every year and renders the following services:

  • wide range of physicians- rehabilitologists;
  • various rehabilitation programs;
  • health and beauty programs;
  • catering and hotel services;
  • seminar and conference facilities;
  • wide range of outdoor leisure activities;
  • excursions to an underground bunker.

The rehabilitation center “Līgatne” provides access for patients with limited mobility.

RC Līgatne Finanšu pārskats 2015
RC Līgatne Finanšu pārskats 2016
Infromācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Neauditēti finanšu pārskati:
* Starpperiodu 2016. gada pārskats (1. ceturksnis)
* Starpperiodu 2016. gada pārskats (1. pusgads)
* Starpperiodu 2016. gada pārskats (9.mēneši)
* Starpperiodu 2017.gada pārskats (1.ceturknis)
* Starpperiodu 2017.gada pārskats (1.pusgads)
* Starpperiodu 2017.gada pārskats (9.mēneši)
* Starpperiodu 2017.gada pārskats (gads)
* Starpperiodu 2018. gada pārskats (1. ceturksnis)
Amatu klasifikācija 01.03.16
RC Līgatne  darbinieku atalgojuma politikas principi
Informācija par RC Līgatne katra saņemtā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem (2015., 2016.gads).
Informācija par RC Līgatne saņemtā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem(2017.gads)
RC Līgatne ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība – RC Līgatne faktiski neveic ziedošanu (dāvināšanu).