Ambulatorā rehabilitācija

Valsts rehabilitācijas programmā finanšu iespēju (kvotu) robežās ( tāpat kā dienas stacionārā) un par maksu pēc Rehabilitācijas centra cenrāža.

 

Piedāvājam:

 • rehabilitācijas programmu pēc individuāli sastādīta plāna

 

 

Ierodoties nepieciešams ģimenes ārsta, speciālista, kuri ir līgumattiecībās ar NVD, izsniegta veidlapa Nr. 027/u.

 

NVD apmaksā:

 • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa pirmreizējo konsultāciju, t.sk. mājas vizītes pie pacienta ,
 • fizioterapeita konsultāciju un nodarbības (t.sk. ārsta nozīmētas nodarbības baseinā),
 • ergoterapeita konsultāciju un nodarbības,
 • logopēda konsultācijas un nodarbības,
 • laboratoriskos izmeklējumus, saskaņā ar speciālista nosūtījumu*,
 • fizikālās terapijas pakalpojumi bērniem līdz 18 gadiem
 • par ārstu konsīlijiem, kuros tiek sastādīti rehabilitācijas plāni, kas sniegti ilgstoši slimojošām personām darbaspējīgā vecumā

Pacients apmaksā:

 • valsts noteikto pacientu iemaksu 7.11 EUR par katru ambulatoro ārsta apmeklējumu,
 • maksas medicīnas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi,
 • izmitināšanas izdevumus saskaņā ar cenrādi. Izmitināšanas cena 403.-410.istabās ir 20.00 EUR (cenā iekļautas brokastis) par katru dienu.
 • analīžu noņemšanu (izņemot bērniem līdz 18 gadiem un grūtniecēm)

 

 

Centram ir sadarbības līgumi ar Apdrošināšanas kompānijām: Baltijas Apdrošināšanas Nams, Gjensidige, Balta, Seesam life insurance.

 Rehabilitācijas centrs sadarbojas arī ar  Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūru (VSAA).

Rehabilitācijas pakalpojumu apmaksa iespējama gan stacionārai rehabilitācijai, gan pacienta iemaksām, gan ambulatorai rehabilitācijai.

 

*Plānotais līdzekļu apjoms laboratorisko pakalpojumu apmaksai ar speciālistu nosūtījumu 2018.gadā ir EUR 150.00. Speciālisti nosūta pacientus laboratorisko pakalpojumu apmaksai minētās summas ietvaros. Papildus plānotajam līdzekļu apjomam speciālists ir tiesīgs nosūtīt laboratorisko pakalpojumu saņemšanai šādas personas:

– Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas sociālā nodrošinājuma sistēmai pakļautas personas, kura uzrāda Eiropas veselības apdrošināšanas karti vai to aizvietojošā sertifikāta kopiju un nav reģistrētas veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrā;

– Ukrainas pilsoņus, kas saņem neatliekamo palīdzību;

– personas, kas saņem Noteikumu Nr.1529 1.pielikuma 3.punktā un 7.pielikumā minētos pakalpojumus.

 

Pacients informāciju par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu Līguma Nr. 1-1964-2016 var saņemt pie biroja vadītājas Sigitas Trauliņas  pa tālr.: 64161911 vai e-pastu: ligatne.rehcentrs@gmail.com