Logopēda vadītās nodarbības saistās ar pilnvērtīgas runas attīstīšanu, valodas traucējumu profilaksi un valodas kompensācijas iespējām.

 

Mērķis ir dažādu valodas traucējumu, runas aparāta un mīmikas darbības traucējumu novēršana, kuru cēlonis ir dažādas traumas un centrālās nervu sistēmas saslimšanas. Ar logopēda palīdzību tiek attīstītas un pilnveidotas runas procesā iesaistīto muskuļu jūtīguma un darbības funkcijas, izziņas darbība – domāšana, atmiņas procesi, uzmanība, kā arī sociālo attiecību korekcija.