Psihologa konsultācijas

sevī ietver psihoemocionālā stāvokļa izvērtējumu un psihoemocionālo atbalstu, korekciju un psihoprofilaksi.

 

Veicot psihoemocionālā stāvokļa izvērtējumu, psihologs gan sarunājas ar cilvēku, gan izmanto dažādus psiholoģiskos testus.

 

Iespējamas gan individuālas, gan grupu nodarbības ar psihologu. Psihologs savā darbā izmanto dažādas metodes, kas palīdz cilvēkam labāk izprast sevi un citus, apzināties un atpazīt savas emocijas, izprast un koriģēt savu izturēšanos un reakciju uz dažādiem notikumiem. Psihologs arī palīdzēs apgūt veidus kā tikt galā ar stresa situācijām.

 

Tiek piedāvāta psiholoģiskā izpēte bērniem:
– gatavības skolai noteikšanai
 – intelekta  un tā sfēru (atmiņas, uzmanības, domāšanas specifikas)  novērtēšana ar Vekslera- IV intelekta testu 
(bērniem 6-16g.v.),
–  mācīšanās traucējumu diagnostika un korekcijas plāna sastādīšana
–  bērna adaptīvās uzvedības un emocionālā stāvokļa izpēte.

 Psihologa atzinums, ja nepieciešams, ir iesniedzams medicīniski pedagoģiskai komisijai.

Papildus informācija: pilna psiholoģiskā izpēte tiek veikta ~ 4-5 individuālajās nodarbībās. 
Izpētes rezultātu apkopošana un atzinuma rakstīšana aizņem ~ 5 – 8 stundas
.