SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” kapitāldaļas 100 % apmērā pieder Līgatnes novada domei. Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.