Specialists • Līgatnes Rehabilitācijas centrs

Specialists

Our key value is highly-qualified and experienced staff. The following specialists are available at Rehabilitation Centre Ligatne:

 

Ilze Bērziņa

Physical and Rehabilitation Medicine doctor

Eva Rudzīte

Physical and Rehabilitation Medicine doctor

Olga Tālere

Internist

Guna Bluķe

Internist

Una Purena - Dervenika

Senior Physiotherapist

Agris Piebalgs

Physiotherapist

Dace Melne

Physiotherapist

Laura Grase

Physiotherapist

Ilze Švalbe

Physiotherapist

Elīna Tomberga

Physiotherapist

Krista Hartmane

Physiotherapist

Iveta Kleša

Masseur

Irina Hiļčuka

Masseur

Iveta Ašeniece

Masseur

Iveta Sietpine

Masseur

Ieva Krūze

Masseur

Jānis Upītis

Masseur

Iveta Dreimane

Masseur

Klinta Puriņa

Masseur

Jurijs Jēgers

Masseur

Artis Priede

Masseur

Modrīte Marta Pavāre

Masseur

Vineta Caune - Meijere

Masseur

Kristiāna Līga Bērtiņa

Ergotherapist

Linda Putniņa

Ergotherapist

Ginta Radionova

Psychologist

Dace Vaivode

Audiologist

Līga Slaidiņa

Chief Nurse

Gaļina Akmentiņa

Nurse

Māra Kozlovska

Physical and rehabilitation nurse

Biruta Melne

Physical and rehabilitation nurse

Inta Korpa

Physical and rehabilitation nurse

Antra Svikle

Physical and rehabilitation nurse

Laila Bankava

Physical and rehabilitation nurse

Ingrīda Lipska

Physical and rehabilitation nurse

Inese Šurkusa

Physical and rehabilitation nurse

Ilona Dubulte

Physical and rehabilitation nurse

Teiksma Bartušauska

Physical and rehabilitation nurse

Sonata Zorgevica

Physical and rehabilitation nurse

Evija Osvalde

Physical and rehabilitation nurse

Līga Lešinska

Sanitary

Rudīte Beitika

Sanitary

Ligita Bruņiniece

Sanitary

Ināra Stabulniece

Sanitary

Sandra Puriņa

Sanitary

Zenta Eglīte

Sanitary

Juta Golubova

Nutrition specialist

Solvita Zemīte

Dance and movement therapist