Senioru māja • Līgatnes Rehabilitācijas centrs

Senioru māja

Uzmanību!

Lūdzu ņemiet vērā, ka apmeklējums uz “Senioru māju” ir iepriekš jāpiesaka pa tālr.: 64161919; 27875460

Cerot uz sapratni, rehabilitācijas centrs “Līgatne” administrācija!


SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” struktūrvienība „Senioru māja”, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs senioriem – personām, kas sasniegušas pensijas vecumu un kam ir nepieciešama īslaicīga vai pastāvīga sociālā un medicīniskā aprūpe, ir izvietota rehabilitācijas centra teritorijā un telpās.

Senioru rīcībā ir divistabu vienvietīga vai divvietīga istaba, koridors un sanitārās telpas. Istabas aprīkojums un iekārtojums atbilst klienta veselības stāvoklim. Katrā istabā atrodas koplietošanas skapis, individuāla gulta, krēsls, skapītis individuālajām mantām. Klients pēc savām vēlmēm un vienojoties ar istabas biedru (ja tāds ir) istabu var iekārtot ar savām personīgajām lietām. Sanitārā telpa ir aprīkota ar vannu, ja nepieciešams – aprīkota ar rokturiem, stieni, sēdekli vannā.

Senioru mājā klients var vest līdzi personīgās sīklietas un apģērbu visām sezonām. Lielapjoma mēbeles seniors ierodoties sev līdzi neņem (izņemot TV). „Nesezonas” apģērbs un apavi tiek glabāti šim mērķim paredzētajā koplietošanas telpā.

Klientiem ir iespēja saņemt rehabilitācijas pakalpojumus (piem. fizioterapeits, ūdens procedūras, sāls istaba u.c.).

Teritorijā ir sakārtota vide: ierīkoti celiņi, pastaigu takas, iekārtota atpūtas vieta ar soliņiem, sporta laukumi. Teritorija piemērota arī personām ar pārvietošanās grūtībām: ir ierīkotas nobrauktuves, margas, celiņi, pacēlājs. Ieeja un ēka pielāgota personām ar redzes traucējumiem. Ēkā atrodas divi lifti, kas daļēji pielāgoti personām ar funkcionāliem traucējumiem (margas, skaņa un braila raksta pogas).

Dokumenti iestājoties:

  • Klienta pase;
  • Iesniegums no klienta vai tā pilnvarotās personas;
  • Medicīniskās dokumentācijas veidlapa Nr. 027/u, izrakstu aizpilda ārstniecības iestādes, kurās
    notikusi pacienta veselības aprūpe;
  • Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti (ja ir);
  • Ja piešķirta invaliditāte, nepieciešams iesniegt invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju.
  • Slimnīcas izraksta kopija (ja ir);
  • Asins un urīna analīžu rezultāti, vai ģimenes ārsta nosūtījums šo analīžu veikšanai;
  • Krūšu kurvja rtg pārskats ne vecāks par 6 mēnešiem, vai ģimenes ārsta nosūtījums krūšu kurvja rtg pārskata veikšanai).
! Neuzņemam seniorus ar smagām psihiskām saslimšanām.

Kontakti:

ligatne.seniori@gmail.com

64161919; 27875460

Vokālais ansamblis “Sarma”

Lieldienas

Senioru mājas atklāšana