Projekti • Līgatnes Rehabilitācijas centrs

Projekti

Uzsākts darbs pie vērienīga militārā mantojuma tūrisma projekta

Latvija un Igaunija reiz nokļuvušas vienos ģeopolitiskos procesos – abas valstis dibinātas uz Pirmā pasaules kara fona un pieredzējušas okupācijas…

Lasīt vairāk

Latvija un Igaunija reiz nokļuvušas vienos ģeopolitiskos procesos – abas valstis dibinātas uz Pirmā pasaules kara fona un pieredzējušas okupācijas varu maiņas Otrā pasaules kara laikā. Gan Latvijā, gan Igaunijā izveidojās mežabrāļu kustība, pretojoties padomju okupācijai. Abu valstu neatkarība tika atjaunota līdz ar Padomju Savienības sabrukumu. „Lauku ceļotājs” kopā ar 23 partneriem Latvijā un Igaunijā uzsāk kopīgu projektu, lai pēdējo simts gadu vēstures liecības ietērptu kopīgā militārā mantojuma tūrisma produktā.

“Padomju Slepenais bunkurs” šī projekta ietvaros izveidos interaktīvo stendu, jaunas ekspozīcijas vitrīnas, kā arī mobilo stendu izstādēm un izbraukumiem. Lai ekskursiju laikā radītu apmeklētājiem plašāku ieskatu un spilgtākas emocijas, atbilstoši laikmetam tiks veidoti gidu tērpi un apmeklētāju ērtībām tiks ieviests audiogids. Lai novērstu telpu bojāšanos mitruma ietekmē un saglabātu autentiskumu, tiks uzlabota apkures un ventilācijas sistēma.

Šī gada aprīlī abu valstu projekta partneri tikās tiešsaistē, lai uzsāktu tuvāko darbu plānošanu.

Kā taps militārā mantojuma tūrisma produkts

Sadarbojoties ar vēstures speciālistiem, projektā ir paredzēts ietvert vienotā tūrisma produktā 150-170 militārā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā. Muzeji, kolekcijas, kauju vietas, militārās būves, un citi objekti uzlabos savas ekspozīcijas, lai varētu piedāvāt interesantu un mūsdienīgu tūrisma pieredzi. 36 objektos projektā paredzētas investīcijas, Piemēram, nocietinājumi, krasta apsardzes baterijas, kas iepriekš nebija pieejami apmeklējumiem, tiks labiekārtoti un iepazīstinās ar militārā mantojuma stāstiem.

Vēsturi interpretēt tūrisma produktā palīdzēs projekta partneri – Igaunijas Kara vēstures muzejs, Hījumā militārās vēstures biedrība un vairāki muzeji. Latvijas pusē sadarbosimies ar Latvijas Okupācijas muzeja speciālistiem. Attiecīgi Igaunijas Kara muzejs un Latvijas Okupācijas muzejs būs kā

Latvijas un Igaunijas vēsturiskās neatkarības ceļojuma „vārti”, kur apmeklētāji varēs iegūt informāciju ceļojuma plānošanai.

Militārais mantojums četros laika posmos

Kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts aptvers četrus laika posmus. Daži piemēri, kas tos raksturos projektā:

  • Valstu neatkarības iegūšana, Brīvības cīņas un 1. Pasaules karš (1914. – 1920.). Gan Latvija, gan Igaunija neatkarību ieguva, izmantojot izdevību, ko radīja 1. Pasaules karš. Latvieši un igauņi tika iesaistīti slaktiņos pretējo pušu armijās, igaunis cīnījās pret igauni, bet latvietis – pret latvieti. Lielvaras? kā bandiniekus uz sava šaha galdiņa izvietoja veselas tautas un valstis. Daudzās brīnišķīgās vietās tika izvietotas militāras iekārtas un būves, un vēl pēc simts gadiem zemē atrodas nāvējoša munīcija. Viena no spilgtākajām šī laika liecībām – bruņuvilciens „Vabadus”, kas vēl pagājušajā gadā Cēsu kauju gadadienā viesojās Latvijā, projekta ietvaros tiks uzstādīts kā patstāvīga ekspozīcija Igaunijas Kara muzejā Tallinā. Savukārt, Ieriķos Cēsu kauju sākumu varēs skatīt ar īpašu aprīkojumu papildinātās realitātes versijā.
  1. Pasaules karš (1939. – 1945.). 2. Pasaules karā Padomju Savienības un Vācijas pasaules iekarošanas plāni tika apstiprināti ar Molotova-Ribentropa paktu, un mēs nonācām padomju okupācijas rokās ar tam sekojošajām slepkavībām un deportācijām. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka vācieši 1941. gadā tika sveikti kā atbrīvotāji Baltijā. Arī šajā karā latvieši un igauņi nēsāja dažādu pretinieku formas tērpus, gāja bojā cilvēki, tika iznīcinātas ēkas un pilsētas. Par 2. Pasaules kara beigām stāstīs vēsturiskais Muitas nams Ezerē, kur 1945. gada 8. maijā tika parakstīts Kurzemes vācu armijas kapitulācijas akts. Savukārt, Ventspilī tiks veikts viens no lielākajiem objekta uzlabojumiem: tiks atjaunots un tūristiem pievilcīgā apskates objektā pārvērsts 46. krasta aizsardzības baterijas uguns koriģēšanas tornis. Igaunijā Sāremā muzejs atjaunos antīku kara laika kravas auto GAZ-MM, procesu filmējot un izmantojot kā daļu no ekspozīcijas, bet Igaunijas nacionālā mantojuma pārvalde izpētīs vairāku mīnu kuģu vrakus, lai izveidotu 3D modeļus izvietošanai muzeja ekspozīcijā.
  • Nacionālo partizānu kustība (1944 – ~1957). 2. Pasaules kara beigās padomju okupācijas režīms atgriezās. Daudzi vīri devās mežā un turpināja pretoties sarkanajai varai. Diemžēl spēku samērs acīmredzami bija par labu okupantiem un „mežabrāļi” pamazām izzuda. Sāremā militārās vēstures muzejā tiks izveidots mežabrāļu bunkurs, kas dienā būs apskatāms kā ekspozīcija, bet naktī kalpos arī kā tūristu naktsmītne.
  • Padomju laiks un neatkarības atjaunošana (1945. – 1990.). 45 gadu aukstā kara laikā Baltija atradās uz pretējo pušu robežas. Šeit tika izvietoti lieli armijas spēki, uzbūvētas lidostas, militārās ostas un raķešu bāzes. 20. gadsimta septiņdesmitajos gados Igaunijā un Latvijā atradās tik daudz kodolieroču, ka ar tiem varētu dzīvību noslaucīt no zemes virsas. Tajā pašā laikā šeit izvietotās padomju karabāzes bija rietumu valstu kodolieroču mērķis. Cilvēkus no pārējās pasaules atdalīja dzelzs priekškars, un sovjetizācija uzņēma apgriezienus. Aukstais karš beidzās ar Padomju Savienības sabrukumu. Kārtējo reizi mūsu tautas varēja pavērst vēsturi savā labā un atjaunot neatkarību. Šo laiku slepenības un spriedzes gaisotni ļaus pieredzēt dažādi uzlabojumi, ko savā ekspozīcijā veiks Padomju Slepenais bunkurs Līgatnē. Sātse muzejs Igaunijā izveidos ekspozīciju ar stāstiem par robežsardzi un robežpārkāpējiem.

Sekojiet projekta norisei

  1. gadsimta kari mums atstājuši militāros objektus, kara pēdas ir gan uz zemes, gan zem ūdens. Tautas atmiņā ir neskaitāmi stāsti un atmiņas par šiem briesmīgajiem laikiem. Mūsu kopīgais projekts vēlas dot savu ieguldījumu vēsturiskās atmiņas saglabāšanā. Tūrisma produktu veidosim, apsekojot objektus, vācot vēsturiskos faktus, foto liecības un stāstus. Izdosim militārā mantojuma tūrisma brošūru ar karti un ceļvedi apmeklējumu plānošanai. Visa informācija būs pieejama šobrīd topošajā tiešsaistes platformā militaryheritagetourism.info. Ceļotājiem tiks piedāvāti arī 10 ceļojumu maršruti. Esam sākuši apzināt un aicinām iesaistīties potenciālos militārā mantojuma tūrisma produkta dalībniekus – tai skaitā arī nelielu privātu kolekciju īpašniekus vai lauku tūrisma uzņēmējus, kuru apkaimē vai īpašumā ir ar Latvijas neatkarības notikumiem saistītas vietas un to liecības.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2020. – 31.12.2022. Sekojiet aktualitātēm: https://www.celotajs.lv/lv/project/24.

Asnāte Ziemele,

Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente

+371 29285756

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (ERAF Interreg Estonia-Latvia).
Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Lasīt mazāk
Tiek pabeigts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts „Ambulatorās veselības infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrā „Līgatne””

2011. gada decembrī SIA „Rehabilitācijas centrā „Līgatne”” tiek pabeigts projekts „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, veicot…

Lasīt vairāk

2011. gada decembrī SIA „Rehabilitācijas centrā „Līgatne”” tiek pabeigts projekts „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, veicot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/025”.

Vienošanās par projekta īstenošanu  ar  Centrālās finanšu un līgumu aģentūru (iepriekš Veselības ekanomikas centrs) un LR Veselības ministriju tika noslēgta 2010. gada 23. septembrī.

Kopējās projekta izmaksas sastāda Ls 233 435, 47, no kuriem 15% jeb Ls 35 015,32 sedz Rehabilitācijas centrs un 35% jeb Ls 198 420,15 ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzfinansējums. Lai iegūtu līdzekļus pašu finansējuma daļai Centrs noslēdza kredītlīgumu AS „SEB banka” par kredīta saņemšanu ar kopējo summu Ls 34 000,00.

Projekta ietvaros tika izstrādāts un realizēts tehniskais projekts. Tā sagatavošanu un autoruzraudzību nodrošināja SIA „Arhitektūras birojs Forma”. Šobrīd jau ir noslēgušies pēdējie būvniecības un renovācijas darbi Centra telpās, ko veica SIA „RE RE 4” celtnieki.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu tika izsludinātas iepirkumu procedūras, kā rezultātā SIA „NOSPRO” piegādāja 5 datoru komplektus un SIA „Palisandrs” nodrošināja dažādu mēbeļu – iebūvētu virtuvju, krēslu, skapju un galdu, piegādi. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu ierobežojumiem mēbelēm maksimāli izmantojamā summa ir Ls 5000,00, ar ko nepietiek  pilnīgai Centra 4. stāva iekārtošanai. „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” pieņēma lēmumu, izmantojot savus līdzekļus, iepirkt papildus nepieciešamākās mēbeles un laika gaitā turpināt iekārtot 4. stāvu.

Atklāta konkursa rezultātā tika izvēlēti arī piegādātāji ārstniecības procesam nepieciešamo ierīču aprīkojuma piegādei un uzstādīšanai. „Arbor medical korporācija” nodrošinās jaunas rehabilitācijas gultas ar ergonomiskajiem matračiem, pacientu skapīšus, elektrokardiogrāfu, veloergometru, mobilo pacientu pacēlāju, kušetes, procedūru galdiņus un krioterpijas aparātu par kopējo summu Ls 40 908.26. Savukārt ratiņkrēslus, adaptētu virtuves piederumu komplektu, aktivitāšu galdus un terapijas krēslus, sensorās stimulācijas ierīces un bērnu pārtīšanas galdu par kopējo summu Ls 5217.41 piegādās SOA „Antomas”. Par dažādu dušas palīgierīču piegādi 1 198,48 vērtībā parūpēsies Lietuvas firma SAS „Slaugivita”.

Veikto 4.stāva iekšējo renovāciju rezultātā, telpās novērstas neatbilstības obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un ugunsdrošības prasībām. Atjaunotas nefunkcionējošās ventilācijas sistēmas, aizstāta bojātā santehnika, novērsti bojājumi inženiertehniskajos tīklos, novērsti sienu, griestu apmetuma un krāsojuma bojājumi, pacientu un darba drošību apdraudošu grīdu segumu bojājumi, bojājumi logos un durvīs. Lai funkcionālāk un loģiskāk izkārtotu attiecināmos rehabilitācijas, procedūru kabinetus un dienas stacionāra palātas, izveidota pieejama vide personām neatkarīgi no funkcionālajiem traucējumiem. Lai vecāka gadu gājuma cilvēkiem, bērniem un personām ar invaliditāti būtu ērti pārvietoties un komfortabli uzturēties telpās, iekārtotas istabiņas ar sanitāriem mezgliem, ko ērti var izmantot pacienti ar funkcionāliem ierobežojumiem. Pilnveidots un saremontēts lifts, lai to varētu izmantot vienlīdzīgi personas ar funkcionāliem traucējumiem, ieviešot skaņas un gaismas signālus, braila raksta pogas, spilgtāk apzīmētas pogas, uzlabots lifta mehānisms.

Rehabilitācijas centrā „Līgatne” sniedz kompleksus medicīniskas rehabilitācijas pakalpojumus, izmantojot ārstu rehabilitalogu un speciālistu konsultācijas, procedūras un veselības nostiprinošas nodarbības.Darbs ar pacientu rehabilitācijas centrā notiek ar precizētiem katra multidisciplinārās komandas locekļa pienākumiem un atbildību par individuālu pieeju rehabilitācijas mērķa sasniegšanai.

SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne” atrodas Līgatnes novada „Skaļupēs”. Centra darbības pamata virziens ir medicīniskās rehabilitācija pēc insulta, sirds – asinsvadu, kaulu locītavu, muguras sāpju, operācijām  un citām saslimšanām. Tāpat centrs piedāvā dažādas medicīniskās SPA un organisma atjaunošanas programmas. Centra darbības pamatā ir individuālas attieksmes nodrošināšana katram klientam.

 

Tekstu sagatavoja S.Usāne

Tālr. 26407514

www.rehcentrsligatne.lv

Lasīt mazāk
Turpinās projekta īstenošana „Ambulatorās veselības infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””.

2010.gada 23 septembrī starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību Rehabilitācijas centrs „Līgatne”, Veselības ekonomikas centru un LR Veselības ministriju tika noslēgta…

Lasīt vairāk

2010.gada 23 septembrī starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību Rehabilitācijas centrs „Līgatne”, Veselības ekonomikas centru un LR Veselības ministriju tika noslēgta Vienošanās par projekta īstenošanu Nr.3DP/3.4.5.1.2/10/IPIA/VEC/025 projektam „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, veicot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu” , ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai un Projekta uzraudzībai un kontrolei 3. darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātei „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”3.1.5. pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra 3.1.5.1. aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 231 209,32 no tām Attiecināmās izmaksas – LVL 231 209,32, atbalsta finansējums – LVL 196 527,92.

2010 gada  augustā tika parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi: sagatavošanu un autoruzraudzības nodrošināšanu ar SIA „Arhitektūras birojs Forma”.

Realizējot projektu, tiks veikta „SIA Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” kā ambulatorās veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja attīstība. Tiks nodrošināta stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras pielāgošana dienas stacionāra un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojamu sniegšanai, optimizējot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemes reģionā.

2011.gada 18.aprīlī tika parakstīts līgums ar SIA „RE RE 04” un celtnieki ir uzsākuši renovācijas darbus SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””

Projekta ietvaros telpās 4.stāvā un ārstu kabinetos un fizioterapijas zālē 1.stāvā, izveidojot dienas stacionāru, paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot ēkas iekšējo renovāciju un infrastruktūras rekonstrukciju, kas pilnībā paredzēta valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai – procedūru telpās, ārstu speciālistu kabinetos, speciālās terapijas kabinetos (fizioterapijas, ergoterapijas, logopēda, psihologa), rehabilitācijas kabinetā bērniem, dienas stacionārā (kopā 16 istabiņas, no tām 12 istabiņas pielāgotas personām ar kustības traucējumiem, procedūru kabinetos un medicīnas personāla darba telpās), funkcionālās diagnostikas telpās.

Plānoti iekšējo komunikāciju un inženiertīklu izveides darbi, izbūvējot komunikācijas signalizācijas sistēmas izveidei, uzstādot aparatūru telekomunikāciju sistēmai un renovējot ventilācijas sistēmu. Plānots veikt lifta remontu un tā funkcionālu uzlabošanu, pielāgojot cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām.
Informāciju sagatavoja Sarmīte Usāne

Lasīt mazāk
Uzsākta projekta īstenošana „Ambulatorās veselības infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””.

2010.gada 23 septembrī starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību Rehabilitācijas centrs „Līgatne”, Veselības ekonomikas centru un LR Veselības ministriju tika noslēgta…

Lasīt vairāk

2010.gada 23 septembrī starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību Rehabilitācijas centrs „Līgatne”, Veselības ekonomikas centru un LR Veselības ministriju tika noslēgta Vienošanās par projekta īstenošanu Nr.3DP/3.4.5.1.2/10/IPIA/VEC/025 projektam „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, veicot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu” , ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai un Projekta uzraudzībai un kontrolei 3. darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātei „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”3.1.5. pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra 3.1.5.1. aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 231 209,32 no tām Attiecināmās izmaksas – LVL 231 209,32, atbalsta finansējums – LVL 196 527,92.

Uz šo brīdi ir izstrādāts Iepirkuma plāns un ir uzsāktas iepirkuma procedūras. Augustā tika parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi: sagatavošanu un autoruzraudzības nodrošināšanu ar SIA „Arhitektūras birojs Forma”.

Realizējot projektu, tiks veikta „SIA Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” kā ambulatorās veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja attīstība. Tiks nodrošināta stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras pielāgošana dienas stacionāra un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojamu sniegšanai, optimizējot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemes reģionā.

Projekta ietvaros telpās 4.stāvā un ārstu kabinetos un fizioterapijas zālē 1.stāvā, izveidojot dienas stacionāru, paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot ēkas iekšējo renovāciju un infrastruktūras rekonstrukciju, kas pilnībā paredzēta valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai – procedūru telpās, ārstu speciālistu kabinetos, speciālās terapijas kabinetos (fizioterapijas, ergoterapijas, logopēda, psihologa), rehabilitācijas kabinetā bērniem, dienas stacionārā (kopā 16 istabiņas, no tām 12 istabiņas pielāgotas personām ar kustības traucējumiem, procedūru kabinetos un medicīnas personāla darba telpās), funkcionālās diagnostikas telpās.

Plānoti iekšējo komunikāciju un inženiertīklu izveides darbi, izbūvējot komunikācijas signalizācijas sistēmas izveidei, uzstādot aparatūru telekomunikāciju sistēmai un renovējot ventilācijas sistēmu. Plānots veikt lifta remontu un tā funkcionālu uzlabošanu, pielāgojot cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

Informāciju sagatavoja Sarmīte Usāne

Lasīt mazāk