Privātuma politika • Līgatnes Rehabilitācijas centrs

Privātuma politika

Personas datu apstrāde SIA “Rehabilitācijas centrā “Līgatne””

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””  pieņem, ka pirms personu datu iesniegšanas jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši Jūsu datu apstrādi.

SIA “Rehabilitācijas centrā “Līgatne”” (turpmāk tekstā – Centrs) personas dati tiek uzkrāti, glabāti un dzēsti atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, statistikas un tirgus izpētes nodrošināšanai kā arī datu nodošanai šeit minēto datu apstrādes nolūku ietvaros, nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas  Eiropas savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības.

Centrs personas datus apstrādā, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību, izmantojot dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mūsu iestādē tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Centrs izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Centrs ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Centra rīcībā turpmākai informācijas apstrādei pieejami šādi personu dati elektroniskā un papīra formā:

  • vispārīgā kontaktinformācija (datu subjekti: darbinieki, viesnīcas klienti, pacienti, tūristi, sadarbības partneri, pacientu un klientu kontaktpersonas: datu kategorijas: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese)
  • identifikācijas dati (datu subjekti: darbinieki, viesnīcas klienti, pacienti; datu kategorijas: vārds, uzvārds, personas, kods, dzimšanas gads, dzimums);
  • personu sensitīvie dati (datu subjekti: darbinieki, pacienti, “Senioru mājas” klienti; datu kategorijas: dati par personu veselības stāvokli);
  • pakalpojuma dati (datu subjekti: viesnīcas klienti, pacienti, tūristi: datu kategorijas: pakalpojuma nosaukums, summa, līguma numurs);
  • fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti Centrā vai sabiedriskos pasākumos ārpus mūsu telpām (datu subjekti: darbinieki, viesnīcas klienti, pacienti, “Senioru mājas” klienti, tūristi, pasākumu apmeklētāji: datu kategorijas: foto, video, balss).
  • informācija par fizisko personu izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību, interesēm, dzimšanas dienu, vecumu, dzimumu un citi personu identificējoši dati (datu subjekti: darbinieki, pretendenti uz vakanci: datu kategorijas: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, izglītība, pašreizējā nodarbinātība, profesionālā darbība, dzimšanas fati, vecums, dzimums u.c. dati, ko persona iesniedz pēc saviem ieskatiem).
  • tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar anonīmu informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu (datu subjekti: tīmekļa vietņu apmeklētāji: datu kategorijas: vecums, dzimums, lapā pavadītais laiks).

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem.

Personas datus iestādē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu iestādes normatīvo datu drošības regulējumu.

Ja apmeklējat Centru, piedalāties mūsu iestādē veiktajos pasākumos un nevēlaties, lai jūs fotografē vai filmē, lūdzam mūs iepriekš informēt par pasākumu atbildīgo personu.

Ja jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību mūsu iestādē, ziņojiet par to uz SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” e-pasta adresi birojs@rehcentrsligatne.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī rakstot uz e-pasta adresi datu.aizsardzība@em.gov.lv.