Informācija • Līgatnes Rehabilitācijas centrs

Informācija

Rehabilitācijas centrs Līgatne atrodas vienā no skaistākajām uz zaļākajām vietām Latvijā, kas gadiem ilgi ir priecējusi un turpina priecēt cilvēku sirdis – Līgatnē. Ierodoties mūsu centrā, jūs patīkami pārsteigs apkārtējās dabas skaistums, kas relaksē un dziedina jau pats no sevis.

Pateicoties augsti kvalificētiem speciālistiem un medicīniskajām tehnoloģijām, rehabilitācijas centrs Līgatne ik gadu apkalpo apmēram 2000 cilvēku un nodrošina sekojošus pakalpojumus:

  • plašu ārstu – rehabilitologu un speciālistu spektru;
  • dažādas rehabilitācijas programmas;
  • veselības uzlabošanas un skaistumkopšanas programmas;
  • ēdināšanas un viesnīcas pakalpojumus;
  • telpas semināriem, konferencēm;
  • plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas dabā;
  • pazemes bunkura apskati.

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” galvenie attīstības virzieni ar vispārējo stratēģisko mērķi:

SM1 – Augstas kvalitātes un pieejami sekundārās ambulatorās veselības aprūpes rehabilitācijas pakalpojumi, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

SM2 – Uz pacientu un klientu vērstu rehabilitācijas programmu izveide

SM3 – Mūsdienīga veselības un sociālās aprūpes darba vide un kvalificētu speciālistu piesaiste

SM4 – Efektīva sabiedrības pārvalde un racionāla resursu izmantošana

SM5 – Infrastruktūras efektīva uzturēšana, atjaunošana un pilnveide, racionāli plānojot un veicot nepieciešamās investīcijas.

SM6 – Finansiālās stabilitātes nodrošināšana, radot maksimālas iespējas ienākumu gūšanai.

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” kapitāldaļas 100 % apmērā pieder Cēsu novada domei. Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis – Cēsu novada domes izpilddirektore Līga Bukovska.

Sabiedrības valde – valdes locekle Dace Klāmane.

  

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” statūti
SIA Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” organizatoriskā struktūra
SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas uzskaitē un izlietošanas kārtība
Atalgojuma politikas principi
2021.GADS
2021.gada finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
No valsts vai pašvaldības budžeta saņemtais finansējums
Informācijas par saņemtā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
 
NEAUDITĒTI FINANŠU PĀRSKATI
* Starpperiodu 2016. gada pārskats (1. ceturksnis)
* Starpperiodu 2016. gada pārskats (1. pusgads)
* Starpperiodu 2016. gada pārskats (9.mēneši)
* Starpperiodu 2017.gada pārskats (1.ceturknis)
* Starpperiodu 2017.gada pārskats (1.pusgads)
* Starpperiodu 2017.gada pārskats (9.mēneši)
* Starpperiodu 2017.gada pārskats (gads)
* Starpperiodu 2018. gada pārskats (1. ceturksnis)
* Starpperiodu 2018.gada pārskats (pusgads)
* Starpperiodu 2018.gada pārskats (9 mēneši)
* Starpperiodu 2018. gada pārskats  (gads)
* Starpperiodu 2019.gada pārskats (pusgads)
* Starpperiodu 2019.gada pārskats (gads)
* Starpperiodu 2020.gada pārskats (1 ceturksnis)
* Starpperiodu 2020.gada pārskats (1 pusgads)
* Starpperiodu 2020.gada pārskats (9 mēneši)
* Starpperiodu 2020.gada pārskats (12 mēneši)
* Starpperiodu 2021.gada pārskats (1.ceturksnis)
* Starpperiodu 2021.gada pārskats (1.pusgads)
* Starpperiodu 2021.gada pārskats (gads)
* Starpperiodu 2022.gada pārskats (1.ceturksnis)
* Starpperiodu 2022.gada pārskats (9 mēneši)
* Starpperiodu 2022.gada pārskats (12 mēneši)
* Starpperiodu 2023.gada ceturkšņa pārskats (1 ceturksnis)
Amatu klasifikācija 01.07.2018.
Informācija par RC Līgatne katra saņemtā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem (2015., 2016.gads).
Informācija par RC Līgatne saņemtā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem(2017.gads)
RC Līgatne ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība – RC Līgatne faktiski neveic ziedošanu (dāvināšanu).
GADA PĀRSKATI
RC Līgatne gada pārskats 2020 Revidenta ziņojums_2020
RC Līgatne 2021.gada pārskats. Revidenta ziņojums_2021
 
 
SIA “REHABILITĀCIJAS CENTRS “LĪGATNE” DALĪBNIEKU SAPULCES
26.10.2020. plkst. 11.00 Valdes un dalībnieku sapulce. Darba kārtība: “Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne” plānotā budžeta apstiprināšanu.
01.03.2020. plkst. 11.00 Valdes sapulce. Darba kārtība: Par noteikumu “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojuma apstiprināšanas kārtība”
04.01.2021.plkst. 11.00 Dalībnieku sapulce. Darba kārtība: 1. Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” valdes locekļa atalgojuma noteikšanu.  2. Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””  amatu klasifikācijas sarakstu pa amatu saimēm un darbinieku atalgojuma apstiprināšanu 2021.gadam.
15.01.2021. plkst. 11.00 Valdes un dalībnieku sapulce. Darba kārtība: Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” 2021.gada plānotā budžeta apstiprināšanu.  
20.12.2021. plkst. 11.00 Valdes sapulce. Darba kārtība: “SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana uzskaitē un izlietošanas kārtība”
15.03.2022. plkst. 11.00 Valdes un dalībnieku sapulce. Darba kārtība: 1. Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” 2022.gada plānotā budžeta apstiprināšanu.  2. Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.