Valsts apmaksāta medicīna • Līgatnes Rehabilitācijas centrs

Valsts apmaksāta medicīna

Dienas stacionāra programmas pacientiem

(tiek nodrošināta tikai darba dienās no plkst 9:00 līdz 17:00)

Iestājoties nepieciešams
 • iepriekšējs pieteikums
 • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa izsniegta veidlapa Nr. 027/u
NVD apmaksā

medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pamat-diagnozes ārstēšanai multiprofesionālā komandā (iesaistot vismaz 3 funkcionālos metodes, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsu) bāzes vai intensīvas rehabilitācijas kursa veidā:

 

 • ārsta konsultācijas un medicīnisko uzraudzību;
 • fizioterapeitu konsultāciju un nodarbības (t.sk. nodarbības baseinā);
 • audiologopēda konsultāciju un nodarbības;
 • ergoterapeita konsultāciju un nodarbības;
 • psihologa konsultāciju un nodarbības vai mākslas terapeita konsultācijas un nodarbības vai Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsas (pacientu izglītošana, fizikālās terapijas procedūras, ūdensdziedniecības procedūras tajā skaitā mālu, dūņu aplikācijas).
 • Laboratoriskos izmeklējumus, saskaņā ar speciālista nosūtījuma.
Pacients apmaksā
 • valsts noteikto pacienta iemaksu 7,00 EUR par ārstēšanos dienas stacionārā par katru darba dienu (izņemot normatīvajos aktos noteiktās no pacienta iemaksas atbrīvotās personas, t. sk. trūcīgās personas*),
 • ēdināšanas izdevumus saskaņā ar cenrādi,
 • diennakts izmitināšanas izdevumus (bērniem līdz 12 g.v. 70% apmērā, bērniem līdz 2 g. vecumam- bezmaksas), Pacienti, kuri dienas stacionārā uzturas pa dienu, izmitināšanas izdevumus nemaksā,
 • izmitināšanas cena 403.-410. istabā ir 18,70 EUR (cenā iekļautas brokastis) par katru darba dienu,
 • maksas medicīnas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi,
 • medicīnisko uzraudzību un aprūpi: 50% apmērā no ārsta noteiktā aprūpes līmeņa saskaņā ar maksas cenrādi, sākot no otrā aprūpes līmeņa, ja tiek izmitināts uz diennakti,
 • personīgas higiēnas līdzekļus (autiņbiksītes, pamperus),
 • analīžu noņemšanu (izņemot bērniem līdz 18 gadiem un grūtniecēm).

* trūcīgās personas, kas par tādu atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, ierodoties Centrā uzrāda izziņu.

Pacienta pavadonis apmaksā

ēdināšanas un diennakts izmitināšanas izdevumus pēc cenrāža.

Ambulatorā rehabilitācija

Valsts rehabilitācijas programmā finanšu iespēju (kvotu) robežās ( tāpat kā dienas stacionārā) un par maksu pēc Rehabilitācijas centra cenrāža.

Piedāvājam rehabilitācijas programmu pēc individuāli sastādīta plāna

NVD apmaksā
 • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa pirmreizējo konsultāciju, t.sk. mājas vizītes pie pacienta ,
 • fizioterapeita konsultāciju un nodarbības (t.sk. ārsta nozīmētas nodarbības baseinā),
 • ergoterapeita konsultāciju un nodarbības,
 • logopēda konsultācijas un nodarbības,
 • laboratoriskos izmeklējumus, saskaņā ar speciālista nosūtījumu*,
 • fizikālās terapijas pakalpojumi bērniem līdz 18 gadiem
 • par ārstu konsīlijiem, kuros tiek sastādīti rehabilitācijas plāni, kas sniegti ilgstoši slimojošām personām darbaspējīgā vecumā
Pacients apmaksā
 • valsts noteikto pacientu iemaksu 4.00 EUR par katru ambulatoro ārsta apmeklējumu,
 • maksas medicīnas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi,
 • analīžu noņemšanu (izņemot bērniem līdz 18 gadiem un grūtniecēm)

Mājas aprūpe

Valsts rehabilitācijas programmā finanšu iespēju (kvotu) robežās.

Pacientam nepieciešams
 • Fizikālās rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums.
Nacionālais Veselības dienests apmaksā
 • Vienu speciālista nodarbību dienā (fizioterapeits, ergoterapeits vai logopēds) un speciālista ceļa izdevumus(līdz 50km)
 • Fizikālās rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultāciju mājās (līdz 50km)
Apkalpes zona
 • Līgatnes novads
Pacients apmaksā
 • Speciālista ceļa izdevumus līdz pacienta dzīvesvietai, kas pārsniedz 50 km limitu, saskaņā ar cenrādi;
 • Maksas medicīnas pakalpojumus saskaņā cenrādi.

NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTA

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis: 66016001;

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv

 

Informācija par Nacionāla veselības dienesta līgumu var saņemt:

SIA Rehabilitācijas centra „Līgatne” ,

biroja vadītājs Kaspars Pundurs, tālrunis 64161911,

e-pasts: ligatne.rehcentrs@gmail.com

Centram ir sadarbības līgumi ar Apdrošināšanas kompānijām: Balta, Seesam life insurance, Gjensidige, Compensa Life Vienna Insurance Group SE 

Rehabilitācijas centrs sadarbojas arī ar  Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūru (VSAA).

Rehabilitācijas pakalpojumu apmaksa iespējama gan stacionārai rehabilitācijai, gan pacienta iemaksām, gan ambulatorai rehabilitācijai.

*Plānotais līdzekļu apjoms laboratorisko pakalpojumu apmaksai ar speciālistu nosūtījumu 2018.gadā ir EUR 150.00. Speciālisti nosūta pacientus laboratorisko pakalpojumu apmaksai minētās summas ietvaros. Papildus plānotajam līdzekļu apjomam speciālists ir tiesīgs nosūtīt laboratorisko pakalpojumu saņemšanai šādas personas:

 • Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas sociālā nodrošinājuma sistēmai pakļautas personas, kura uzrāda Eiropas veselības apdrošināšanas karti vai to aizvietojošā sertifikāta kopiju un nav reģistrētas veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrā;
 • Ukrainas pilsoņus, kas saņem neatliekamo palīdzību;
 • personas, kas saņem Noteikumu Nr.1529 1.pielikuma 3.punktā un 7.pielikumā minētos pakalpojumus.

Pacients informāciju par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu Līguma Nr. 1-1964-2016 var saņemt pie biroja vadītāja Kaspara Pundura pa tālr.: 64161911 vai e-pastu: ligatne.rehcentrs@gmail.com